FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Vojtěch Kysilka G Roudnice nad Labem 6/8 10 6 4 10 30
2. Adéla Houdková G Kadaň 6/8 10 6 4 10 30
3. Bohdan Habor G Teplice 6/8 10 6 4 5 25
4. Pavel Žáček G Lovosice 2/4 10 3 2 7 22
5. Marek Plachý G Ústí nad Labem 2/4 10 3 1 7 21
6. Filip Varga G Chomutov 2/4 2 3 4 10 19
7. Jakub Hadač G Václava Hlavatého, Louny 6/8 8 3 4 4 19
8. František Chyba G Kadaň 6/8 10 3 2 15
9. Eliška Seilerová G Ústí nad Labem 2/4 4 3 4 1 12
10. Roman Fiala G Chomutov 2/4 2 1 8 11
11. Lucie Šperlová G Ústí nad Labem 2/4 4 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.