FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Ondřej Koucký G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 10 6 5 10 31
2. Štěpán Tomek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 10 3 5 10 28
3. Kateřina Brožková G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 9 3 5 10 27
4. Martin Kaplánek G Česká Lípa 6/8 9 8 4 2 23
5. Jakub Troják G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 6/8 9 2,5 10 21,5
6. Mikuláš Sulovský G F. X. Šaldy, Liberec 2/4 9,5 1,5 7 18

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.