FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jakub Gerža G Dobruška 6/8 8 7 6 5 26
2. Jakub Ježek G Boženy Němcové, Hradec Králové 4/6 4 7 1 10 22
3. Michal Portych Zemědělská akademie a G Hořice 6/8 9 5 4 18
4. Jakub Petrovický Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové 3/4 9,5 5 0 3 17,5
5. Zbyněk Volf G Dobruška 6/8 5 3 3 5 16
6. Jan Materna G Trutnov 6/8 10 4 1 3 18
7. Jan Homolka Jiráskovo G Náchod 6/8 5,5 0 2 0 7,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.