FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Pardubickém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Vít Brázda G Pardubice, Dašická 2/4 10 7 9 10 36
2. Pavel Provazník G Pardubice, Dašická 2/4 10 7 7 10 34
3. Anežka Vargová G Polička 2/4 5 6 4 8 23
4. Vojtěch Juza G Aloise Jiráska, Litomyšl 6/8 10 3,5 0 7 20,5
5. Matouš Rous G Žamberk 2/4 5 10 15
6. Jan Kaška G Žamberk 2/4 10 3 2 1,5 16,5
7. Tomáš Nejezchleb G Pardubice, Dašická 6/8 10 4 0 2 16

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.