FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie C v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jitka Ševčíková G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 4/6 10 8 6 10 34
2. Lukáš Javora G Zlín - Lesní čtvrť 6/8 2 6 9 10 27
3. David Halmazňa Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 6/8 10 3 4 10 27
4. Dominik Blaha G Uherské Hradiště 6/8 6 8 5 4 23
5. Štěpán Omelka G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 2/4 4 6 5 8 23
6. Tomáš Kocián G Zlín - Lesní čtvrť 6/8 7 3 5 7 22
7. Kateřina Kovářová G Zlín - Lesní čtvrť 6/8 10 0 9 19
8. Jakub Vyškovský Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 2/4 4 3 5 5 17
9. Přemysl Bobčík G Uherské Hradiště 2/4 10 0 5 0 15
10. Jana Horňáčková SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 2/4 10 3 0 3 16
11. Rudolf Folvarčný G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 2/4 3 2 2 7 14
12. Valérie Jedelská G Uherské Hradiště 6/8 10 0 1 11
13. Ladislav Vávra G Rožnov pod Radhoštěm 6/8 3 2 2 3 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.