FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Jan Klír G Bohumila Hrabala v Nymburce 5/8 10 10 8,5 6 34,5
2. Vojtěch Minárik G Václava Beneše Třebízského, Slaný 5/8 5 10 7,5 10 32,5
3. Jakub Heřmanský G Mladá Boleslav 5/8 10 10 9,5 1 30,5
4. Adam Bretšnajder G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 10 10 5 5 30
5. Daniel Strnad OPEN GATE - G a ZŠ Babice 5/8 9 7 3 10 29
6. Adam Vondráček G Zikmunda Wintra, Rakovník 1/4 6 8 7 0 21
7. Helena Veronika Jarošová G Zikmunda Wintra, Rakovník 1/4 2 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.