FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Plzeňském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. David Němec Masarykovo G Plzeň 5/8 10 10 10 9 39
2. Šimon Stehlík Masarykovo G Plzeň 5/8 10 9 10 9 38
3. Hana Otcovská G Plzeň, Mikulášské nám. 1/4 9,5 7 10 10 36,5
4. Kateřina Rollingerová G Plzeň, Mikulášské nám. 3/6 9 3 10 10 32
5. Jakub Turner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 5/8 10 4 7,5 10 31,5
6. Anežka Tetřevová G Luďka Pika, Plzeň 5/8 5 7 10 7,5 29,5
7. Šimon Vlach G a SOŠ Rokycany 1/4 8 7 10 1 26
8. Václav Hlaváč G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 9 6 7 2 24
9. Vladimíra Jiříčková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 10 5 7,5 22,5
10. Amira Alwail G Luďka Pika, Plzeň 5/8 10 2 10 0 22
11. Lenka Drudíková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 10 3,5 1 14,5
12. Petr Kastner G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 6 2 2 3 13
13. Nguyen Ngoc Minh G Blovice 1/4 5 1 5,5 11,5
14. Jan Zavadil G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 5 6 11
15. Diana Kumpová G a SOŠ Rokycany 1/4 1 3 7 11
16. Julie Kulhánková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 2 3 4 9
17. Jana Bošková G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 1/4 1 5,5 0 0,5 7

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.