FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Lucie Hampejsová G Děčín 5/8 10 8 9 9 36
2. Helena Boušová G Teplice 5/8 10 7 7 4 28
3. Jan Kousek G Chomutov 1/4 10 7 6 4 27
4. Anežka Hozáková G Teplice 5/8 8 3 5 9 25
5. Šimon Kala G Roudnice nad Labem 5/8 9 9 2 5 25
6. Pham Quang Thanh G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 5/8 10 3 5 5 23
7. Ondřej Sternthal Podkrušnohorské G Most 5/8 10 4 6 2 22
8. Michal Škoudlil G T. G. Masaryka, Litvínov 5/8 7 2 5 6 20
9. Lukáš Vymyslický G Chomutov 1/4 10 6 16
10. Lenka Weisová G Teplice 5/8 10 4 0 0 14
11. Victoria Veselá G Děčín 5/8 5 2 6 13
12. Klára Válková G Teplice 5/8 6 2 4 12
13. Mohamed Al-naggar Podkrušnohorské G Most 5/8 6 6 12
14. Jindřich Říha Podkrušnohorské G Most 5/8 0 1 2 8 11
15. Petr Kasper G Teplice 5/8 5 2 4 11
16. Anna Marie Peroutková G Chomutov 1/4 7 0 4 0 11
17. Klára Žamberská G Lovosice 5/8 8 1 2 0 11
18. Eliška Tintěrová G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 5/8 10 1 11
19. Lukáš Müller Podkrušnohorské G Most 5/8 3 3 1 3 10
20. Dominik Martínek G Teplice 5/8 2 3 4 0 9
21. Ondřej Bursík G T. G. Masaryka, Litvínov 5/8 6 3 0 9
22. Lada Poláčková G Chomutov 1/4 8 8
23. Anna Dostálová G Chomutov 1/4 5 1 6
24. Vít Hensch G Lovosice 1/4 3 0 1 4
25. Lan Chi Nguyenová G Teplice 5/8 0 2 0 0 2
26. Tomáš Jakubec G Chomutov 1/4 2 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.