FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Libereckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Holá Marie G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 5/8 10 8,5 10 9 37,5
2. Kryštof Redl Doctrina - Podještědské G Liberec 5/8 10 9 4 5,5 28,5
3. Adam Špindler G Česká Lípa 5/8 8 7 9 24
4. Matěj Marek G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 1/4 10 7 7 24
5. Šolínová Marie G Česká Lípa 1/4 6 7 9 0 22
6. Lazorová Barbora G Česká Lípa 1/4 9,5 0 8 17,5
7. Vlk Vojtěch Doctrina - Podještědské G Liberec 5/8 10 7 17
8. Modrá Veronika Doctrina - Podještědské G Liberec 5/8 4 3 7 14
9. Havrda Daniel G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 5/8 3,5 2 5 10,5
10. Motlík Lukáš G Česká Lípa 1/4 6 0,5 2 0 8,5
11. Mysíková Markéta Doctrina - Podještědské G Liberec 5/8 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.