FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Ondřej Petera SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové 1/4 10 4 10 9 33
2. Barbora Klusáková Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové 5/8 9,5 10 8 5 32,5
3. Eliška Gajdošová Jiráskovo G Náchod 5/8 8,5 10 9 4 31,5
4. Rostislav Brož G J. K. Tyla, Hradec Králové 1/4 10 10 7,5 27,5
5. Tobiáš Mazura Jiráskovo G Náchod 5/8 8 3 10 6 27
6. Zuzana Havrdová G Dobruška 5/8 7 6 7,5 4 24,5
7. Adéla Tauchmanová G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 5/8 10 4 6 2 22
8. Matěj Choutka G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 5/8 6 3 0 9 18
9. Julie Matulová G Dobruška 5/8 7,5 6,5 4 18
10. Vojtěch Potoček G Dobruška 5/8 3 3 5,5 11,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.