FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1. Lukáš Tabery Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 5/8 10 10 9 9 38
2. Tadeáš Fryčák G Jana Opletala, Litovel 5/8 9 10 10 8 37
3. Jana Kvapilová G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/8 10 6 10 9 35
4. Jan Kolář G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/8 10 10 6 7 33
5. Hana Horálková Slovanské G Olomouc 5/8 9 3 10 9 31
6. Daniel Hostášek G Jakuba Škody, Přerov 5/8 10 10 4 24
7. Jonáš Nemrava G Olomouc, Hejčín, Tomkova 5/8 5 10 8 0 23
8. Hana Žitňanská Slovanské G Olomouc 1/4 10 4 6 0 20
9. Šárka Koudelková G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 5 5 6 1 17
10. Leoš Rozsypal Slovanské G Olomouc 1/4 5 5 7 17
11. Adam Vedmoch G Jiřího Wolkera, Prostějov 5/8 6 5 6 17
12. Linda Tomišová G Jakuba Škody, Přerov 5/8 5 4 7 0 16
13. Jáchym Kouba G Jakuba Škody, Přerov 5/8 10 2 3 15
14. Petr Šimíček G Jakuba Škody, Přerov 1/4 9 4 13
15. Jiří Tylich G Jakuba Škody, Přerov 1/4 5 2 3 10
16. Jan Šperlich G Šumperk 5/8 5 1 2 8
17. František Pluháček Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/4 3 2 2 7
18. Adam Šrámek G Jakuba Škody, Přerov 1/4 5 1 0 6
19. Kamila Strnadová G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/6 5 5
20. Matěj Dokoupil G Šumperk 5/8 4 4
21. Ondřej Jírů G Šumperk 5/8 1 0 2 0 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.