FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie D v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 Celkové body
1.–2. Radovan Lev G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 3/6 10 8 9 10 37
Jakub Červeňan G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 1/4 10 8 9 10 37
3. Monika Drexlerová G Rožnov pod Radhoštěm 5/8 10 10 5 4,5 29,5
4. Maxim Toman G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 1/4 9 2 4 9 24
5. Radim Kopunec G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 1/4 7 10 7 0 24
6. Kristýna Bělušová G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 1/4 9 3 5 6 23
7. David Ševčík G Uherské Hradiště 1/4 8 8 2 5 23
8. Josef Hlahůlek G Uherské Hradiště 1/4 5 6 5 5 21
9. Vojtěch Man G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 1/4 6 8 5 19
10. Matyáš Matějík SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště 1/4 2 3,5 0 0 5,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.