FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 62. ročníku FO kategorie B ve škole G a Obchodní akademie, Pelhřimov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 20 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 4 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník 1 2 3 4 5 6 7 Celkové body
1. Tomáš Jaroš G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 6 10 10 9 35
2. Duy Le G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 6 9 9 10 34
3. Pavel Dvořák G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 6,5 6 6 9 27,5
4. Adam Kotrč G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/4 6,5 5,5 6 9 27

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.