FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Adam Bretšnajder G Zikmunda Wintra, Rakovník 4/8 9 10 10 10 39
2.–3. Bruno Bartůněk G Čelákovice 4/8 10 10 7 7 34
Markéta Lindáková G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 10 7 7 34
4. Vojtěch Svoboda Církevní G v Kutné Hoře, Kutná Hora 4/8 9 10 6 8 33
5. Lukáš Pražák G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 9 10 0 10 29
6. Andrej Štípek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 4 3 10 27
7. Jakub Németh G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 7 7 24
8. Ondřej Málek G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 10 10 3 1 24
9. Martin Cinert G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 10 4 2 0 16
10. Jan Vopalecký G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 0 7 5 0 12
11. Daniel Wolf G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 4/8 2 10 12
12. Lucie Votrubová G Benešov 4/8 0 4 2 3 9
13. Jan Pek G Václava Beneše Třebízského, Slaný 4/8 3 1 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.