FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Michal Polák G Ústí nad Labem 4/8 9 10 10 10 39
2. Tobiáš Zvonek G Ústí nad Labem 4/8 10 10 10 9 39
3. Daniela Strnadová G Ústí nad Labem 4/8 10 10 7 10 37
4. Jan Klokan Podkrušnohorské G Most 4/8 4 10 10 9 33
5. Kateřina Kopecká G Ústí nad Labem 4/8 8 10 7 5,5 30,5
6. Nela Zimová G Ústí nad Labem 4/8 10 10 5 5 30
7. Marek Bárta ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 10 10 7 27
8. Vojtěch Jersák ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 7 10 4 5 26
9. Natálie Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 9 10 2 4 25
10. Hana Drašnarová G Lovosice 4/8 9 7 1 6 23
11. Adéla Sawruková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 9 7 4 1,5 21,5
12. Ondřej Šimsa ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 7 10 17
13. Daniel Jirků ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 5 9 2 16
14. Eliška Knížková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 10 4 0 14
15. Jindřich Bečvář ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 1 10 3 14
16. Anežka Prošková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 0 10 3,5 13,5
17. Daniel Janoušek ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 1 7 2 3 13
18. Matyáš Přibyl ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 1 6 5,5 12,5
19. Michal Turaz ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 9 2 11
20. Jaroslav Seifert ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 4 1 5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.