FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Královéhradeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Pavel Preclík G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 4/8 10 10 10 10 40
2. Antonín Kotvalt G Trutnov 4/8 10 10 10 8 38
3. Lucie Martinková G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 10 10 10 6 36
4. Kryštof Vitvar G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 4/8 10 6,5 10 8 34,5
5. Kryštof Brejtr Jiráskovo G Náchod 4/8 10 10 10 3 33
6. Michal Friml G Dobruška 4/8 10 1,5 10 9,5 31
7. Eliška Novotná Zemědělská akademie a G Hořice - SŠ a VOŠ 4/8 10 3 2 9 24
8. Mikoláš Hruša Jiráskovo G Náchod 4/8 1 10 5 8 24
9. Zuzana Regnerová Jiráskovo G Náchod 4/8 10 10 2,5 22,5
10. Martina Rohulánová Jiráskovo G Náchod 4/8 10 3 5 3 21
11. Martin Zuzek G Dobruška 4/8 0 10 2 7 19
12. Zdeněk Báča První soukromé jazykové G Hradec Králové 2/6 3 10 6 19
13. David Vrzáň G Boženy Němcové, Hradec Králové 2/6 0 10 5 0 15
14. Ondřej Adamec G Trutnov 4/8 0 1,5 5 6,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.