FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Jiří Schreiber Katolické G Třebíč 4/8 10 10 10 10 40
2. Tomáš Bořil G Žďár nad Sázavou 4/8 10 9 9,5 10 38,5
3. Tomáš Vejlupek ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 9 10 9 10 9 38
4. Daniel Kratochvíl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 10 9 9 10 38
5. František Troubil G Žďár nad Sázavou 4/8 10 8,5 9 8 35,5
6. Jan Vacek G Havlíčkův Brod 4/8 10 10 5,5 10 35,5
7. Ella Glattová G Havlíčkův Brod 4/8 10 8 6 6 30
8. Aleš Sitař G Bystřice nad Pernštejnem 4/8 10 10 10 30
9. Petr Toman G Velké Meziříčí 4/8 10 0 9 10 29
10. Vojtěch Novotný G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 8 8 3 9 28
11. Jáchym Šisler Katolické G Třebíč 4/8 9 0 8 9 26
12. Sára Rytychová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 0 9,5 9 7 25,5
13. Jaroslava Zimplová G Havlíčkův Brod 4/8 2 9 4,5 10 25,5
14. Vilém Škarek ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 9 10 1,5 3,5 9 24
15. Eliška Jindřichová G Jihlava 4/8 10 10 2 22
16. Barbora Poulová ZŠ Jihlava, Seifertova 9 6 3 10 19
17. Ondřej Chovanec ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 9 9 5 14
18. Benedikt Jílek G Bystřice nad Pernštejnem 4/8 10 2,5 0,5 2 15
19. Hugo Škorpík G Žďár nad Sázavou 4/8 2 2 1 4 9
20. Tomáš Nekvinda ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 8 8
21. Adam Rokos ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 1 1,5 0,5 0 3

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.