FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1.–2. Pavel Hradil G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 10 10 10 40
Pavla Šimová G Šumperk 4/8 10 10 10 10 40
3. Matouš Mišta G Olomouc, Hejčín, Tomkova 2/6 10 9 10 10 39
4. Jan Flajšar G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 7 37
5. Lucie Kvitová G Jeseník 4/8 9 10 10 6,5 35,5
6. Marián Baňas Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 10 7 8,5 9 34,5
7. Filip Novák G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 9,5 9,5 10 4 33
8. Jakub Drábek Slovanské G Olomouc 4/8 7 8 6 7 28
9. Vojtěch Zámorský G Jakuba Škody, Přerov 4/8 4,5 9,5 6 6,5 26,5
10. Radim Krška G Jakuba Škody, Přerov 4/8 1 6 6,5 6,5 20
11. Adéla Kovaříková G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 1 8 2 3,5 14,5
12. Tereza Michaela Žáčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 2 4 6 1 13
13. Anděla Fialová ZŠ Olomouc, Mozartova 9 1,5 9,5 11
14. Zuzana Tulisová G Jeseník 4/8 4 3,5 1 2 10,5
15. Aneta Bubeníčková ZŠ Olomouc, Mozartova 9 0 3 6 1 10

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.