FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 62. ročníku FO kategorie E v kraji Zlínském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Petr Ivan Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 10 10 10 10 40
2. David Pethö G Zlín 4/8 9 10 10 10 39
3. Jan Theodor Hrdý G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 10 10 8 10 38
4. Marek Navrátil G Zlín 4/8 10 7 10 10 37
5. David Něnička G Rožnov pod Radhoštěm 4/8 10 7 9 10 36
6. Marek Valkovič G Zlín 4/8 8 9 9 10 36
7. Jan Knotek G Uherské Hradiště 4/8 9 10 8 7 34
8. David Bartoš ZŠ Prakšice 9 9 9 7 9 34
9. Lukáš Hrdý G Zlín 4/8 10 4 9 10 33
10. Viktor Gola ZŠ Vsetín, Ohrada 9 10 9 3 9 31
11. Jakub Karlík ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 7 10 5 7 29
12. Petr Kroča G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 4/8 9 10 4 5 28
13. Veronika Bělušová G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 8 7 2 9 26
14. Robin Šilberský G Zlín 4/8 7 10 0 9 26
15. Iva Bekárková Arcibiskupské G Kroměříž 4/8 7 9 0 8 24
16. Daniela Černušková G Uherské Hradiště 4/8 9 0 7 4 20
17. Matěj Trtek ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 2 7 18
18. Ondřej Siuda ZŠ Zlín, Okružní 9 0 9 3 5 17
19. Josef Mikulec ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 7 16
20. Šimon Bartoš ZŠ Šumice 9 10 5 0 0 15
21. Petra Chvílová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 7 2 6 15
22. Tereza Modláková G Františka Palackého, Valašské Meziříčí 2/6 0 10 2 4 16
23. Matyáš Minařík G Zlín 4/8 4 10 14
24. Barbora Zálešáková G Uherské Hradiště 4/8 4 3 2 1 10
25. Aneta Jančová ZŠ J. A. Komenského, Nivnice 9 0 9 9
26. Bronislava Bencková G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín 4/8 3 2 3 8

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.