FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie G v okrese České Budějovice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník G1-1 G1-2 G1-3 G1-4 Celkové body
1. Matěj Bajgar G České Budějovice, Jírovcova 2/8 5 9 10 10 34
2. Barbora Duníková G České Budějovice, Jírovcova 2/8 9 8 8 6 31
3. Vojtěch Dřevikovský G České Budějovice, Jírovcova 2/8 9 9 10 3 31
4. Marie Buusová G České Budějovice, Jírovcova 2/8 10 7 5 8 30
5. Adéla Brodská G České Budějovice, Jírovcova 2/8 5 5 7 7 24
6. Tomáš Kučera G České Budějovice, Jírovcova 2/8 9 7 7 1 24
7. Eliška Vávrovská G České Budějovice, Jírovcova 2/8 3 1,5 9 1 14,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.