FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A v kraji Jihočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Václav Maštera G Pierra de Coubertina, Tábor 8/8 7 9 8 4 28
2. Martin Červený G České Budějovice, Jírovcova 4/4 3 9 4 1 17
3. Melichar Konečný G J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 3 0 3 13
4. Adam Krbeček G J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 0 4 0 7 11
5. Dominik Sloup Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 5/6 1 9 0 1 11
6. Aleš Manuel Papáček G Třeboň 8/8 0 9 0 0 9
7. Albert Pechoč G J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 3 1 0 2 6
8. Ladislav Nagy G České Budějovice, Jírovcova 8/8 1 2 3 0 6
9. Kristián Mařík G Strakonice 8/8 4 2 0 0 6

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.