FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A v kraji Jihomoravském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Jiří Kohl Biskupské G Brno a MŠ 8/8 3 9 9 8 29
2. Nela Sendlerová G Brno-Řečkovice 8/8 9 6 1 5 21
3. Jan Pijáček Biskupské G Brno a MŠ 4/4 1 5 9,5 5 20,5
4. Vojtěch Stránský G Brno, třída Kapitána Jaroše 8/8 5 3,5 7,5 2 18
5. Petr Piňos Biskupské G Brno a MŠ 7/8 1 10 0 5 16
6. Šimon Genčur Biskupské G Brno a MŠ 6/8 3 10 1 0 14
7. Jakub Genčur G Matyáše Lercha, Brno 5/6 2 10 0 0 12
8. Josef Šikula Biskupské G Brno a MŠ 4/4 1 7,5 1 1 10,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.