FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A v kraji Olomouckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Hynek Jakeš Slovanské G Olomouc 8/8 2 9 8 6 25
2. Tomáš Patsch Slovanské G Olomouc 7/8 2 10 8 3,5 23,5
3. Jakub Maťa G Jakuba Škody, Přerov 4/4 9 6 0,5 4 19,5
4. Daniel Skýpala G Olomouc, Hejčín, Tomkova 8/8 2 3,5 6 2 13,5
5. Filip Vrťo G Jakuba Škody, Přerov 8/8 2,5 4 5 2 13,5
6. Jakub Mikeš G Jakuba Škody, Přerov 4/4 2 4 7 13
7. David Chudožilov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 6/6 1 5 0 5 11

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.