FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie A v kraji Moravskoslezském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník A2-1 A2-2 A2-3 A2-4 Celkové body
1. Filip Zikeš G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 6/6 2 8 0 3 13
2. Martin Fof Mendelovo G Opava 8/8 4 8,5 0 0 12,5
3. Radomír Mielec G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 8/8 0 9 2 1 12
4. Adam Pavelka Mendelovo G Opava 8/8 4 1,5 3 1 9,5
5. Tomáš Janoušek Wichterlovo G Ostrava 4/4 2 2 3 1 8
6. Radomír Večeřa Wichterlovo G Ostrava 7/8 4 2 0 1 7
7. Zuzana Lisztwanová Polské G - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín 4/4 0 1 0 1,5 2,5
8. Klára Šimsová G Havířov, Město, Komenského 3/4 1 0 0 1 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.