FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie E ve škole G a Obchodní akademie, Pelhřimov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník EF1-1 EF1-2 EF1-3 EF1-4 EF1-5 EF1-6 EF1-7 E1-8 E1-9 EF1-10 E1-12 Celkové body
1. Jan Machotka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 10 10 6 10 10 10 66
2. Matěj Pátek G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 10 10 10 7 47
3. Vojtěch Vacke G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 10 7 10 9 46
4. Jiří Poduška G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 7 8 8 10 43
5. Martin Forejt G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 8 6 7 10 9 40

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.