FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Praha 4

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Šimon Hájek G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 10 10 9 39
2.–3. Jindřich Anderle G Praha 4, Budějovická 4/8 9 10 10 9 38
Martin Rehák G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 10 9 38
4. Klára Blaškovanová Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 9 9 10 9 37
5. Emir Khoury Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 8 10 10 9 37
6. Kamilo Tomáš G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 4/8 8 8 10 9 35
7. Zuzana Kocurová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 8 10 8 9 35
8. Tomáš Tatyrek G Praha 6, Nad Alejí 4/8 9 10 10 6 35
9. Emily Líbal G Praha 6, Nad Alejí 4/8 4 7 7 8 26
10. Marek Kollár G Praha 4, Na Vítězné pláni 4/8 9 6 5 5 25
11. Jan Bláha G Praha 4, Na Vítězné pláni 4/8 5 8 10 2 25
12. Barbora Řechtáčková G Praha 6, Nad Alejí 4/8 4 10 2 9 25
13. Jonáš Bašta ZŠ Praha 4, Mendelova 9 8 8 9 0 25
14. Vojtěch Bočan G Praha 4, Na Vítězné pláni 4/8 4 10 1 9 24
15. Vojtěch Kubrycht G Praha 4, Budějovická 4/8 1 9 10 4 24
16. Eliška Mádlová G Praha 6, Nad Alejí 4/8 8 5 4 6 23
17. Cyril Hrdlička G Praha 4, Na Vítězné pláni 4/8 7 7 3 5 22
18. Anna Petrusková G Praha 4, Budějovická 4/8 4 8 1 8 21
19. Šimon Erdinger ZŠ Praha 4, Mendelova 9 1 9 9 2 21
20. Tomáš Svoboda G Praha 6, Nad Alejí 4/8 6 8 5 0 19
21. Marko Kupec První jazyková ZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 9 5 9 3 2 19
22. Ema Čekalová G Praha 4, Budějovická 4/8 1 7,5 1 9 18,5
23. Petr Suchánek G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 4/8 8 6 3 0 17

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.