FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese České Budějovice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Jan Schreib G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 7 10 37
2. Václav Zahálka G J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/8 10 9 8 9 36
3. Petr Starý G České Budějovice, Jírovcova 4/8 8 10 8 7 33
4. Evelyna Anežka Semrádová G České Budějovice, Jírovcova 4/8 6 10 8 7 31
5. Karel Šustr G České Budějovice, Jírovcova 4/8 8 10 7 6 31
6. Jiřina Filipová ZŠ Lišov 9 8 10 8 4 30
7. Jan Svoboda ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice 9 8 8 8 5 29
8. Lukáš Pavlík ZŠ Lišov 9 8 8 8 4 28
9. Helena Fojtíková G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 4,5 3,5 28
10. Marek Rosenfelder G České Budějovice, Česká 4/8 8 8,5 3 5 24,5
11. Karel Švejda G České Budějovice, Česká 4/8 5 10 3 6 24
12. Dan Trnka G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 8 3 2 23
13. Radek Bláha G České Budějovice, Česká 4/8 7 10 1 4 22
14. Martin Voráč G České Budějovice, Česká 4/8 7 8 3 2 20
15. Jana Celláriková ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 0 1 0 0 1
16. Klára Nováková ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 9 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.