FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Strakonice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Marek Sokol ZŠ Strakonice, Dukelská 9 6 10 10 2 28
2. Žaneta Rozhonová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 2 8 7 10 27
3. Rozálie Kubíková ZŠ Bělčice 9 6 6 10 5 27
4. Jindřich Skalák ZŠ Strakonice, Dukelská 9 6 8 10 2 26
5. Barbora Helmová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 2 10 10 0 22
6. Filip Kozjura ZŠ Strakonice, Dukelská 9 6 10 0 2 18
7. Kryštof Brand ZŠ Strakonice, Dukelská 9 2 7 3 5 17
8. Filip Jelínek ZŠ Bělčice 9 5 5 2 4 16
9. Mikuláš Smetana ZŠ Strakonice, Dukelská 9 5 7 3 0 15
10. Adéla Vurbsová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 3 0 3 0 6
11. Silvie Chadová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 0 1 0 0 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.