FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Tábor

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Dana Mašterová G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 9 10 10 9 38
2. Ema Leitnerová G Soběslav 2/6 8 9 9 10 36
3. Antonín Pech G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 8 10 8 8 34
4. Marie Škulinová G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 5 9 10 10 34
5. Matouš Vančata G Soběslav 2/6 7 9 8 9 33
6. Nikol Vokurková G Pierra de Coubertina, Tábor 2/6 2 4 0 7 13

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.