FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Jeseník

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jakub Pňáček G Jeseník 4/8 9 10 10 2 31
2. Viktorie Gajdošová ZŠ Jeseník 9 6 9 6 2 23
3. Michal Žitňanský G Jeseník 4/8 8 8 3 3 22
4. Klára Doležalová ZŠ Jeseník 9 5 10 3 2 20
5. Ondřej Šimek G Jeseník 4/8 1 10 1 2 14
6. Hana Červená G Jeseník 4/8 2 3 1 3 9
7. Trunda Josef ZŠ Jeseník 9 0 4 0 3 7
8. Konečný Lukáš ZŠ Jeseník 9 0 0 0 2 2
9. Viktor Kozák ZŠ Jeseník 9 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.