FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Olomouc

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Nikolas Pippal G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 10 40
2. Tomáš Ferbas Slovanské G Olomouc 4/8 9 9 10 7 35
3. Alexander Spálený Slovanské G Olomouc 4/8 6 10 9 5 30
4. Matěl Brachtl Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc 9 7 8 10 3 28
5. Antonín Hrtoň ZŠ Olomouc, Zeyerova 9 5 8 3 4 20
6. Johana Valentová G Šternberk 4/8 8 10 0 2 20
7. Jiří Šiman ZŠ Olomouc, Zeyerova 9 1 8 4 6 19
8. Ondřej Mikulášek ZŠ Olomouc, Mozartova 9 2 8 0 2 12
9. Kristýna Loníčková ZŠ Olomouc, Mozartova 9 2 3 1 3 9
10. Petra Vrubelová G Uničov 4/8 2 0 0 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.