FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Prostějov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lukas Rožek G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 8 9 10 3 30
2. Antonín Nevřela G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 2 8 10 9 29
3. Robin Šubert G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 7,5 10 5 4 26,5
4. Hana Blumensteinová G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 6 9 8 3 26
5. Monika Nováková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 1 9 6 6 22
6. Matěj Hlaváč G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 3 8 4 5 20
7. Jan Šilhánek G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 4 7 0 2 13
8. Petr Kubečka G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 6 4 0 1 11

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.