FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie E v okrese Praha 7 a 8

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Daniel Kašpárek G Praha 7, Nad Štolou 2/6 9 10 8 8 35
2. Klára Štěrbová G Praha 7, Nad Štolou 4/8 10 10 10 5 35
3. Andriy Brodskyy ZŠ Praha 8, Žernosecká 9 4 10 6 9 29
4. Danylo Mostipanenko ZŠ Praha 8, Na Šutce 9 4 9 7 8 28
5. Lucie Rottová G Praha 8, Ústavní 4/8 8 7 5 6 26
6. Tom Trembuľak G Praha 7, Nad Štolou 4/8 8 6 3 0 17

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.