FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Písek

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Matěj Hanák ZŠ Sepekov 8 7 5 0 9 21
2. Lukáš Permedla 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 8 4 5 6 5 20
3. Jitka Gajdošová ZŠ Kovářov 8 6 5 0 9 20
4. Lukáš Novák ZŠ Chyšky 8 9 4 0 1 14
5. Adam Jeřábek ZŠ Sepekov 8 2 2 0 5 9
6. Jan Řehoř 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 8 1 0 1 3 5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.