FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Strakonice

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Martin Schořovský ZŠ Bělčice 8 5 8 6 10 29
2. Marika Kouřimová ZŠ Strakonice, Dukelská 8 8 9 0 10 27
3. David Ochotný ZŠ T.G.Masaryka, Blatná 8 3 9 0 10 22
4. Jakub Klicnar ZŠ a G Vodňany 8 6 6 0 10 22
5. Vanesa Pekárková ZŠ T.G.Masaryka, Blatná 8 6 5 0 9 20
6. Štěpán Staněk G Strakonice 3/8 8 1 0 8 17
7. Vítek Mach ZŠ Bělčice 8 6 3 0 6 15
8. Karolína Šperlová G Strakonice 3/8 3 9 2 0 14
9. David Hejpetr G Strakonice 3/8 9 3 0 1 13
10. Martin Slanec ZŠ T.G.Masaryka, Blatná 8 3 0 0 9 12
11. Adéla Kratochvílová G Strakonice 3/8 6 1 0 4 11
12. Magdaléna Blažková ZŠ Strakonice, Dukelská 8 3 1 0 3 7
13. Filip Korec ZŠ Strakonice, Dukelská 8 5 0 0 1 6
14. Barbora Honzíková G Strakonice 3/8 1 2 0 0 3
15. Barbora Nováková ZŠ Strakonice, Dukelská 8 2 0 0 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.