FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Jihlava

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Anežka Lexová ZŠ Polná 8 9 10 6 10 35
2. Edgar Nikoyan ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 10 9 0 8 27
3. Eliška Lacková ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 9 5,5 0 10 24,5
4. Jan Frühauf ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 8 8 6,5 0 9,5 24
5. Václav Pištěk ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 6 9,5 0 8 23,5
6. Jakub Máca G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/8 9 5 0 8 22
7. Oliver Kolář ZŠ Jihlava, Havlíčkova 8 8 1 0 10 19
8. Matěj Diviš ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 7 4 7 18
9. Jakub Novotný G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/8 9 0 0 8 17
10. Matěj Lacek ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 6 1 0 9,5 16,5
11. Tadeáš Přibyl G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/8 0 5 0 9 14
12. Michaela Tomšů G Otokara Březiny a SOŠ Telč 3/8 2 4 0 10 16
13. Patrik Mikeš ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 4 3 0 5 12
14. Vojtěch Pojer ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 3 7,5 11,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.