FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Pelhřimov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Antonín Trnka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9,5 10 10 10 39,5
2. Adam Brůna G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9 10 10 10 39
3. Tomáš Pražma ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 6 10 6 10 32
4. Marek Roll G dr. A. Hrdličky, Humpolec 3/8 9,5 8 1 10 28,5
5. Kristýna Nováková G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 8 10 0 10 28
6. Dominik Štefl ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 7,5 10 0 10 27,5
7. Ludmila Zíková G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9 7 0 10 26

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.