FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Jeseník

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Oskar Černoch G Jeseník 3/8 10 9,5 2 10 31,5
2. Tadeáš Ilnický ZŠ Jeseník 8 5 1 3 7 16
3. Štěpa Buriánek G Jeseník 3/8 5,5 2 2 6 15,5
4. Ester Jurčáková G Jeseník 3/8 0,5 5 1 8,5 15
5. Jiří Havlíček G Jeseník 3/8 1 3 0 10 14
6. Václav Zlámal ZŠ Jeseník 8 6 0,5 0 6,5 13
7. Erik Hauke ZŠ Jeseník 8 1,5 1 0 10 12,5
8. Lukáš Drochýtek G Jeseník 3/8 10 1,5 0,5 0 12
9. Vendula Zatloukalová G Jeseník 3/8 0 6 0 6 12
10. Petra Hořejšová ZŠ Jeseník 8 3 0 0 7,5 10,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.