FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Olomouc

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Petr Oulehla ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 8 10 10 0 10 30
2. Filip Gall Slovanské G Olomouc 3/8 9 7 0 10 26
3. Hana Šopíková ZŠ Štěpánov 8 10 5 1 9,5 25,5
4. Ema Zaťková ZŠ Olomouc, Mozartova 8 7 3 4 10 24
5. Barbora Opluštilová ZŠ Štěpánov 8 8 5 0 10 23
6. Eliška Stanislavová G Šternberk 3/8 2 8 1 9,5 20,5
7. Jolana Menšíková G Uničov 3/8 6 3 1 9 19
8. Samuel Strašil ZŠ Olomouc, Mozartova 8 5 4 0 10 19
9. Jaromír Zajíček ZŠ Šumvald 8 6 1 0 7 14
10. Dominik Smyčka G Uničov 3/8 2 0 0 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.