FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F v okrese Prostějov

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jindřich Coufal Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 3/8 9 10 10 10 39
2. Sofie Kotupasová G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 9 7 0 10 26
3. Jakub Lamplot Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 3/8 6 7 0 10 23
4. Adam Fajkus G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 10 3 0 10 23
5. Kryštof Synek Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 9 3 0 10 22
6. Amálie Oravcová G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 3 3 0 10 16
7. Miroslav Brožovič Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 0 0 0 0

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.