FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E v kraji Jihočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Dana Mašterová G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 10 10 9 39
2. Petr Starý G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 10 8 38
3. Antonín Pech G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 9 8,5 9,5 10 37
4. Václav Zahálka G J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/8 9 10 10 8 37
5. Vojtěch Jan Schreib G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 7 8,5 35,5
6. Marek Rosenfelder G České Budějovice, Česká 4/8 10 7 9,5 7 33,5
7. Karel Šustr G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 8 10 4,5 32,5
8. Milan Kadlec G Písek 4/8 10 9 6 7 32
9. Ema Leitnerová G Soběslav 2/6 10 6 9 7 32
10. Radek Bláha G České Budějovice, Česká 4/8 10 10 2 8 30
11. Marie Škulinová G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 9 6 6,5 7 28,5
12. Jiřina Filipová ZŠ Lišov 9 9 8 3,5 7 27,5
13. Matouš Vančata G Soběslav 2/6 9 8,5 6,5 2,5 26,5
14. Helena Fojtíková G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 4 6 7 26
15. Martin Voráč G České Budějovice, Česká 4/8 10 3 7 4 24
16. Jan Svoboda ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice 9 5 4 7,5 7 23,5
17. Jindřich Skalák ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 8 5,5 2 22,5
18. Lukáš Pavlík ZŠ Lišov 9 2 7 6 7 22
19. Dan Trnka G České Budějovice, Jírovcova 4/8 2 7 8 4,5 21,5
20. Mikuláš Smetana ZŠ Strakonice, Dukelská 9 6 3 8 4 21
21. Barbora Helmová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 8 4 8 1 21
22. Rozálie Kubíková ZŠ Bělčice 9 2 5 4,5 6 17,5
23. Marek Sokol ZŠ Strakonice, Dukelská 9 1 4 10 4 19
24. Evelyna Anežka Semrádová G České Budějovice, Jírovcova 4/8 2 8 4 4,5 18,5
25. Filip Kozjura ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 3 2 1 13
26. Žaneta Rozhonová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 2 1,5 2 12,5
27. Filip Jelínek ZŠ Bělčice 9 0 0 2 6 8
28. Karel Švejda G České Budějovice, Česká 4/8 1 0 2 3,5 6,5
29. Kryštof Brand ZŠ Strakonice, Dukelská 9 2 0 0 2 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.