FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E v kraji Ústeckém

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Matěj Černík ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice 9 9 10 10 8 37
2. Dan Kačur ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 8 10 9 9 36
3. Vojtěch Mišičko G Ústí nad Labem 4/8 10 10 6 9 35
4. Martin Antoško G Ústí nad Labem 4/8 9 10 7 8 34
5. David Nedvěd G Ústí nad Labem 4/8 9 10 8 2 29
6. Denis Červenka Podkrušnohorské G Most 4/8 5 6 9 7 27
7. Lukáš Přenosil ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 5 6 10 4 25
8. Lukáš Lev G Roudnice nad Labem 4/8 8 6 5 5 24
9. Josef Legutko ZŠ Žatec, Komenského alej 9 2 7 8 6 23
10. Hynek Pomahač Podkrušnohorské G Most 4/8 2 7 10 2 21
11. Marek Těšitel Podkrušnohorské G Most 4/8 9 0 9 2 20
12. Jakub Wasylkow ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 7 6 2 4 19
13. Metoděj Bakeš ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 4 2 5 7 18
14. Šárka Špirková ZŠ Žatec, Komenského alej 9 1 5 7 3 16
15. David Gross ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 4 0 5 7 16
16. Barbora Zachová ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice 9 6 0 3 6 15
17. Vojtěch Ryšánek G Ústí nad Labem 4/8 7 0 8 0 15
18. Gala Dědková G Roudnice nad Labem 4/8 1 3 4 7 15
19. Vojtěch Birčák G Roudnice nad Labem 4/8 1 6 0 5 12
20. Martin Konárek ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 7 0 0 5 12
21. Zdeněk Brouk ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 4 2 3 3 12
22. Jakub Pavlíček G Roudnice nad Labem 4/8 3 0 9 0 12
23. Adéla Vosyková ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 9 1 4 1 5 11
24. Hana Dvořáková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 2 0 5 2 9
25. Kristýna Štaffová ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 2 0 2 1 5
26. Samuel Wangle ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 1 0 3 0 4

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.