FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Mark Joly G Havlíčkův Brod 4/8 9,5 10 8,5 7 35
2. Adam Mikulič G Havlíčkův Brod 4/8 8 10 8 8 34
3. Matyáš Vítek ZŠ Jihlava, Seifertova 9 7 8 7,5 10 32,5
4. Jan Machotka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 8 9 6,5 9 32,5
5. Mikuláš Vlčan ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč 9 10 6,5 7,5 8 32
6. Ondřej Bumbálek ZŠ Jihlava, Seifertova 9 9 8 6 9 32
7. Šimon Mach G Havlíčkův Brod 4/8 8 10 7 6 31
8. Michal Dobrovolný G Třebíč 4/8 9 7 8 6 30
9. Jiří Kotlas G Havlíčkův Brod 4/8 8 9 4 7,5 28,5
10. Jiří Poduška G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 2 10 7,5 9 28,5
11. Tomáš Svoboda ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč 9 9 10 4 4 27
12. Karel Bičan ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 8 7 5 5 25
13. Tomáš Zvolánek ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 9 3 9 5 8 25
14. Natálie Zikušková G Žďár nad Sázavou 4/8 2 8 6 7,5 23,5
15. Eliška Tomanová ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 4 6,5 7 5,5 23
16. Anna Smrčková G Jihlava 2/6 9,5 8,5 2 2 22
17. Matěj Černáš G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 3 7,5 6 5,5 22
18. Karel Kolouch G Žďár nad Sázavou 4/8 0,5 9 3 8 20,5
19. Stella Balcarová G Žďár nad Sázavou 4/8 2 3,5 7 5 17,5
20. Tomáš Karásek ZŠ Radostín nad Oslavou 9 1 0 2 6 9
21. Tomáš Kubice ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 0 0 1,5 7 8,5
22. Petr Janoušek ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 9 0 0 3 5 8
23. Jaroslav Novák ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 1 0 3 3,5 7,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.