FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Šimon Andrš G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 7/8 1 10 10 10 31
2. Samuel Rosiar G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 9 2 8 10 29
3. Petr Endrle SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3/4 2 7 9 10 28
4. Adam Prokop G Praha 6, Nad Alejí 7/8 1 10 9 8 28
5. Mikuláš Fiala G Praha 2, Botičská 3/4 0,5 7 9 10 26,5
6. Ondřej Vašátko G Opatov, Praha 4, Konstantinova 7/8 0,5 10 6 6 22,5
7. Ela Hejdová G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 7/8 1 10 6 4 21
8. Jaromír Potůček G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 3/4 2 5 8 0 15
9. Markéta Olšovcová SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3/4 1 9 2 0 12
10. Kateřina Nejedlíková G Praha 5, Nad Kavalírkou 7/8 1 6 4 0 11
11. Vojtěch Jandus Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 7/8 0 9 2 0 11

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.