FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. David Bálek G Příbram 7/8 10 10 8 10 38
2. Jakub Štěpo G Kladno 7/8 3 10 8 0 21
3. Martin Hraba G Benešov 3/4 2 10 8 0 20
4. Jakub Štefan G Jana Palacha, Mělník 3/4 0 5 6 6 17
5. Jiří Hrubant G Příbram 7/8 0 0 10 6 16
6. Vojtěch Štěpán G Benešov 7/8 1 7 8 0 16
7. Tomáš Dygrýn G Václava Beneše Třebízského, Slaný 7/8 0,5 8 7 0 15,5
8. Jindřich Dvořáček G Benešov 7/8 1 8 6 0 15
9. Anna Priknerová G Václava Beneše Třebízského, Slaný 3/4 0 8 5 0 13

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.