FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B v kraji Jihočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Martin Kysela G Český Krumlov 7/8 10 10 10 0 30
2. Lukáš Kotek G České Budějovice, Jírovcova 7/8 0,5 10 7 4 21,5
3. Dominik Sloup Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 5/6 2 10 9 0 21
4. Alexander Mateides G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 0,5 10 7 3 20,5
5. Václav Bauer G České Budějovice, Jírovcova 7/8 3 10 6 1 20
6. Janek Hlavatý G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 1 10 8 1 20
7. Kristián Petr Šulista G České Budějovice, Jírovcova 7/8 2 10 4 0 16
8. David Šulc G J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 0 3 8 3 14
9. Jan Lepič G Strakonice 3/4 0,5 5 5 0 10,5
10. Matěj Kučera G Trhové Sviny 7/8 0 1 5 2 8
11. Magdalena Mezerová Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice 7/8 0 0 2 0 2

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.