FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B v kraji Vysočina

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Robin Řádek G Žďár nad Sázavou 3/4 2 9 5 6 22
2. Josef Ferda G dr. A. Hrdličky, Humpolec 7/8 2 3 3,5 1,5 10
3. Matěj Venhoda G Jihlava 7/8 0 6 4 0 10
4. Bohumil Zíka G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 1 0 3,5 0 4,5
5. Vojtěch Dvořák G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 0 0 4 0 4
6. Zlata Vratišovská G a Obchodní akademie, Pelhřimov 7/8 0 0 1,5 0 1,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.