FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie B v kraji Jihomoravském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník B2-1 B2-2 B2-3 B2-4 Celkové body
1. Pavel Horský G Brno-Řečkovice 7/8 2 10 8 10 30
2. David Zukal G Blansko 7/8 8 10 10 1 29
3. Jakub Genčur G Matyáše Lercha, Brno 5/6 1,5 10 7,5 8 27
4. Josef Hynšt Biskupské G Brno a MŠ 7/8 0 10 7 7 24
5. Adam Červenka G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 1 10 7 5 23
6. Jan Zářecký G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 0,5 10 8,5 4 23
7. Rudolf Žižka G Brno-Řečkovice 7/8 3,5 7 8,5 2 21
8. Josef Soural G Boskovice 7/8 1 10 8,5 0 19,5
9. Lukáš Kycl G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 0 10 8,5 1 19,5
10. Jakub Koňárek G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 1 8 7,5 2 18,5
11. Anna Hronová G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 3 5 7 2 17
12. Michael Švehla G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 0,5 5 7,5 1 14
13. Kateřina Dvořáková G Brno, třída Kapitána Jaroše 7/8 0 10 3,5 0 13,5
14. Petr Piňos Biskupské G Brno a MŠ 7/8 1 1 8 1 11
15. Karel Kubín G Boskovice 7/8 0,5 5 5 0 10,5

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.