FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 64. ročník ve školním roce 2022/2023

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Jakub Zahradník G Praha 6, Nad Alejí 6/8 6 5 10 9,5 30,5
2. Marek Štorek G Praha 6, Nad Alejí 6/8 7 4 9 10 30
3. Petra Mrázková G Praha 10, Omská 6/8 7 5 8 10 30
4. Alexej Velko G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 4/6 8 7 5 10 30
5. Maximilian Tyx G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2/4 10 2 10 4 26
6. Adéla Vyhlídalová G J. Seiferta, Praha 9 6/8 5 8 3 9,5 25,5
7. Matěj Uhlíř G Praha 9, Chodovická 6/8 3 5 9 8 25
8. Šimon Brabec Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 6/8 5 4 6 7,5 22,5
9. Jan Sehnal G Praha 9, Litoměřická 6/8 7 6 2,5 5,5 21
10. Michaela Radoměřská G Praha 10, Voděradská 6/8 4 5 2,5 9,5 21
11. Matyáš Zahradník G Praha 6, Nad Alejí 6/8 5 6 6 3 20
12. Matúš Púll G Christiana Dopplera, Praha 5 6/8 5 1 6 4 16
13. Jan Rousek G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 6/8 5 3 2,5 5,5 16
14. Vojtěch Jančura G Praha 9, Českolipská 6/8 5 4 6 0 15
15. Mikuláš Kramosil G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 6/8 5 5 0 4,5 14,5
16. Ondřej Skoupý G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2/4 5 4 4 2 15
17. Erik Sabol G Praha 9, Českolipská 6/8 4 3 3 2 12
18. Lukáš Brousil G Praha 2, Botičská 2/4 4 6 0 2 12
19. Jaroslav Skokan G Praha 7, Nad Štolou 2/4 3 4 0 3,5 10,5
20. Kamila Cidlinská G Praha 2, Botičská 2/4 4 3 0 2 9
21. Jáchym Hanáček G Praha 9, Českolipská 6/8 1 4 0 2 7

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.