FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie C v kraji Středočeském

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Škola Ročník C2-1 C2-2 C2-3 C2-4 Celkové body
1. Daniel Strnad OPEN GATE - G a ZŠ Babice 6/8 3 6,5 8 4 21,5
2. Jan Klír G Bohumila Hrabala v Nymburce 6/8 5 4 7 4,5 20,5
3. Metoděj Svoboda G Zikmunda Wintra, Rakovník 3/8 2 5,5 7 3 17,5
4. Tomáš Kratochvíl G Kladno 2/4 1 4 10 2 17
5. Vojtěch Minárik G Václava Beneše Třebízského, Slaný 6/8 1 3 5 3 12
6. Aneta Skalická G a SOŠ ekonomická, Sedlčany 6/8 1 3 0 5 9
7. Ondřej Svoboda G Jana Palacha, Mělník 2/4 1 3 4 8

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.